Od všech kupujících ve službě StubHub International se očekává toto:

Je třeba sledovat e-maily a další komunikaci související s objednávkou, abychom mohli zajistit včasnou platbu a doručení vstupenek.
Je nutné ověřit, zda je dodací adresa správná a lze na ní přijímat balíčky (s případným podpisem příjemce kvůli potvrzení doručení).
Před dokončením nákupu je nutné věnovat pozornost informacím o vstupenkách, jako jsou data akcí, informace o místě a podobně. U zakoupených vstupenek není možné změnit akci, místo ani datum.
 Doručené vstupenky je třeba náležitě zkontrolovat.